Vadehavsvandring nord for Kammerslusen
18. august 2008